Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 w Radlinie mieści się przy ulicy Rymera w centralnej części dzielnicy Miasta zwanej Głożyny. W bliskim sąsiedztwie placówki są: Przedszkole nr 1, Miejski Dom Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Przychodnia Rejonowa. 
            Szkoła niemal już od 100 lat wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi, którzy w jej murach odkrywali swoje talenty, rozwijali zainteresowania i zdobywali wiadomości z różnych dziedzin. Została zbudowana w 1927 r. Budynek na owe czasy był bardzo nowoczesny, choć mieścił zaledwie siedem klas lekcyjnych. Decyzję o jego rozbudowie podjęto w 1967 roku dzięki staraniom Henryka Skaby, który był pierwszym powojennym kierownikiem głożyńskiej szkoły. On też przygotował dokumentację niezbędną do zatwierdzenia planu rozbudowy placówki. Funkcję swą Henryk Skaba pełnił nieprzerwanie od 1 września 1945 roku do 15 sierpnia 1968 roku. Właśnie w tym samym roku zakończono prace związane z rozbudową szkoły. Zyskała ona cztery sale lekcyjne, dwa magazyny, zaplecze sanitarne, centralne ogrzewanie, szatnie w-f oraz salę gimnastyczną, powstałą w miejscu zaadoptowanej do tego celu dawnej auli szkolnej.
            W 1968 roku dyrektorem szkoły został Jan Swoboda, który funkcję tę pełnił do 1984 roku. W następnych latach placówką kierował mgr Henryk Brachmański, a od roku 1997 mgr Jolanta Żydziak. Budynek szkoły został po 2005 roku poddany gruntownemu remontowi. Nastąpiła wymiana posadzki w korytarzach, zamontowano nowoczesny system centralnego ogrzewania oraz nowe okna w całym budynku. Ponieważ ulewne deszcze spowodowały częściowe zalewanie pomieszczeń, dokonano w 2007 roku również wymiany dachu, przeprowadzono tynkowanie murów zewnętrznych oraz malowanie wnętrz. Niemal równolegle prowadzone były pracy przy remoncie boiska sportowego, które wiosną tego samego roku zostało oddane do użytku. Nowoczesna nawierzchnia i ogrodzenie sprzyjają odtąd rozwojowi kultury fizycznej i umożliwiają uczniom oraz dorosłym uprawianie piłki nożnej.
            W 2007 roku nominację na stanowisko dyrektora szkoły otrzymała mgr Danuta Krzyśków. Placówka w coraz szerszym zakresie staje się nowoczesna, estetyczna i przyjazna dziecku. Zamontowane zostały rolety w oknach we wszystkich klasach, w części z nich wymieniono posadzki. Ładne, kolorowe mebelki pojawiły się w świetlicy, a regulowane do wysokości uczniów krzesełka i stoliki w salach nr 2, 3, 4 nauczania zintegrowanego. Nowe biurka, krzesła i stoliki stanęły także w kilku salach, gdzie zajęcia mają uczniowie z klas starszych - od czwartej do szóstej. Dzięki wprowadzonym zmianom każde z pomieszczeń lekcyjnych nabrało swoistego, podkreślonego odrębnym kolorem charakteru. Dla przykładu pracowania historyczno – polonistyczna utrzymana jest w tonacji zielonej, matematyczna – w niebieskiej, a przyrodnicza – w odcieniach brązu.
            Ogromnym powodzeniem wśród uczniów cieszy się otwarte w 2007 roku Multimedialne Centrum Informacji. Kilka stanowisk komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem pozwala dzieciom na bezpieczne korzystanie z sieci internetowej oraz zakupionych programów edukacyjnych. Z nowoczesnej technologii korzystać można także w niektórych salach lekcyjnych i świetlicy, gdzie do dyspozycji są telewizory z DVD. Warto także podkreślić, iż szkoła w 2008 roku przyłączyła się do sieci placówek oświatowych korzystających z dzienniczka elektronicznego.
            Niewątpliwie szereg wprowadzonych w ostatnich latach zmian pokazuje, iż Szkołę Podstawową nr 3 w Głożynach można postrzegać jako miejsce otwarte na potrzeby dziecka,  a zarazem jako nowoczesną i wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego pokolenia placówkę edukacyjną.
 
 
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo