Swietlica

W roku szkolnym 2015/2016 świetlica szkolna jest czynna w godzinach:

6 45 - 16 00
TELEFON: 32 455 82 94 w. 112

mgr Joanna Zaborowska

Poniedziałek - 6.45 - 8.55, 9.45 - 10.45, 11.30 - 13.40

Wtorek - 6.45 - 10.40

Środa - 10.40 - 16.00

Czwartek - 6.45 - 10.45, 12.35 - 13.45

Piątek - 6.45 - 13.00

lic Joanna Han

Poniedziałek - 8.45 - 11.50

Wtorek - 12.35 - 16.00

Środa - 6.45 - 11.50

Czwartek - 13.40 - 15.05

mgr Monika Pindel

Poniedziałek - 13.40 - 16.00

Wtorek - 10.35 - 12.35

Czwartek - 10.35 - 12.35, 13.40 - 16.00

Piątek - 11.40 - 16.00

Cele i zadania świetlicy:
1) Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej,
2) Wdrożenie wychowanków do samodzielnej pracy,
3) Udzielanie uczniom pomocy w nauce
4) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wychowanków w ramach kół zainteresowań,
5) Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków.
6) Współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym w celu otoczenia indywidualną opieką uczniów z trudnościami w nauce;
7) Współpraca z OPS, Radą Rodziców oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
8). Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie:
a) dążenie do zgody, współpracy w grupie
b) doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się w różnych sytuacjach
c) wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła
d). Przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych
e). Wyrabianie nawyku okazywania innym i sobie życzliwości oraz szacunku.9). Wyrabianie nawyków zdrowotno – higienicznych.
10). Przyzwyczajanie się uczniów do zorganizowanej i samodzielnej pracy nad lekcjami.
11). Poznawanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, kształtowanie wartościowych nawyków w zakresie zabawy i rozrywki.
12). Praca z rodzicami.
13). Praca w zespole wychowawczym.


 

 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale