Projekty

Szkoła Promująca Zdrowie

Ruch szkół promujących zdrowie (SzPZ) rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia (Biuro Regionalne dla Europy), Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r. Od 1 stycznia 2007 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie ma nową siedzibę, mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób (Netherlands Institute for Health Promotion and Disease Prevention) w Woerden.

Szkoła bez przemocy

Program społeczny „Szkoła bez przemocy” prowadzi 17 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange (dawniej Fundacja Grupy TP). Od 2009 r. do grona organizatorów dołączył Partner Programu – Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.

Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu

Od października w naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach projektów "Nie taka matma straszna jak ją malują" i "Lepszy start na przyszłość". Zapoznaj się z terminami zajęć.

eTwinning

Program eTwinnind to łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowania szkolenia nauczycieli.

Zachowaj trzeźwy umysł

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Mamy tytuł "Szkoły z klasą"

Akcja "Szkoły z klasą" ruszyła w 2002 r., w ciągu trzech lat tytuł ten uzyskało 5000 szkół. Każda szkoła realizowała sześć trudnych zadań, opisując je na swoich internetowych stronach wizytówkach.

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Na terenie szkoły realizowany jest Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dobrze rozwijać i wspierać.

Szkoła Bezpiecznego Internetu

Internet to wspaniały wynalazek. Korzystają z niego niemal wszyscy – dzieci i dorośli. Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Nie bójmy się wykorzystywać go do tych celów!

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo