Szkolny Zestaw Programów Nauczania

L.p. Przedmiot Klasa realizująca program Nazwa programu, autor, wydawnictwo Nazwisko nauczyciela realizującego program Numer w Szkolnym Zestawie Programów
1. Edukacja wczesnoszkolna w tym zajęcia komputerowe  Klasa I "Kolorowa klasa". Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Autor programu: A. Mitoraj-Hebel, K. Sirak-Stopińska, M. Jarząbek, B. Zachodny, K. Sabbo. Wydawnictwo :OPERON. Nr dopuszczenia: ISBN 978-83-7680-124-7

E. Weber - Mika

E. Bednarek 

SP3/2013/2014/1 
 2. Edukacja wczesnoszkolna w tym zajęcia komputerowe  Klasa II "Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła".  Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Autor programu: J. Faliszewska. Wydawnictwo MAC Edukacja. Nr dopuszczenia: DKOS 80/1/2009

B. Brodniak

I. Groborz 

 SP3/2013/2013/1
 3.  Edukacja wczesnoszkolna w tym zajęcia komputerowe  Klasa III "Szkoła na miarę".  Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. Autor programu: B. Bieleń, T. Janicka-Panek, H. Małkowska-Zegadło. Wydawnictwo: Nowa Era

K. Procajło

(D. Jeszka)

B. Malina 

SP3/2012/2013/2 
 4. Język angielski   Klasa I-III Program nauczania języka angielskiego w nauczaniu zintegrowanym. Autor programu: M. Sztopowicz, M. Szulc-Kurpaska. Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp. z o.o. Nr dopuszczenia: DKW-40-14-8/00   

I. Groborz

M. Staszek 

SP3/2012/2013/4 
 5. Religia katolicka Klasa I-III  "W drodze do wieczernika". Program nauczania religii katolickiej w klasach I-III szkoły podstawowej. Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego KEP z dnia 09.06.2010 r. Nr dopuszczenia: AZ-1-01/10 

A. Klose-Haratyk

B. Chudzik 

SP3/2013/2014/2 
 6.  Język angielski Klasa IV-VI  Program nauczania języka angielskiego, II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Kurs dla początkujących klas szkoły podstawowej. Autor programu: M. Ellis, M. Niesobska, A. Rak. Wydawnictwo: Oxford University Press Polska Sp. z o.o. Nr dopuszczenia: DKW-4014-59/99

I. Groborz

M. Staszek 

SP3/2012/2013/6 
 7. Język polski  Klasy IV-V "Słowa z uśmiechem". Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: E. Harwath, A. Żegleń. Nr dopuszczenia:551/1.2012 

A. Kubica

M. Praszelik 

SP3/2012/2013/7 
 8. Język polski  Klasy VI  "Między nami". Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: A. Łuczak, A. Murdzek. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nr dopuszczenia: DKW-4014-37/01 

A. Kubica,

M. Praszelik 

SP3/2012/2013/8 
 9.  Historia Klasy IV-V "Wczoraj i dziś". Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: dr T. Maćkowski. Wydawnictwo: Nowa Era A. Surma  SP3/2012/2013/9 
 10. Historia  Klasy VI  "Człowiek i jego cywilizacja".  Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwa, G. Wojciechowski. Wydawnictwo: Arka. Nr dopuszczenia: DKW-4014-175/99 A. Surma  SP3/2012/2013/10 
 11. Matematyka  Klasy IV-V  Matematyka wokół nas". Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: H. Lewicka, M. Kowalczyk. Wydawnictwo: WSiP 

B. pyrk

M. Ostrzołek 

SP3/2012/2013/11 
 12. Matematyka  Klasy VI  "Matematyka z plusem". Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki. Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nr dopuszczenia: DKW-4014-134/08  

B. Pyrk

M. Ostrzołek 

SP3/2012/2013/12 
 13.  Przyroda Klasy IV-V  "Tajemnice przyrody". Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor programu: J. Golanko, Wydawnictwo; Nowa Era  D. Bezuch  SP3/2012/2013/13 
 14.  Przyroda Klasy VI  Program nauczania przyrody dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: Fojcik-Jasińska, J. Szarowska i in. Wydawnictwo: ABC. Nr dopuszczenia: DKW 4014-241/99 D. Bezuch  SP3/2012/2013/14 
 15.  Plastyka Klasy IV-V  "Do dzieła". Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: J. Lukas, K. Onak. Wydawnictwo: Nowa Era D. Krzyśków  SP3/2012/2013/15 
 16.  Plastyka Klasy VI  Plastyka. Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: S. K. Stopczyk, B. Neubart. Wydawnictwo: WSiP. Nr dopuszczenia: DKW-4014-153/99  D. Krzyśków SP3/2012/2013/16 
 17.  Muzyka Klasy IV-V  "I gra muzyka".  Program nauczania ogólnego muzyki  w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autorzy programu: M. Gromek, G. Kilbach. Wydawnictwo: Nowa Era D. Krzyśków  SP3/2012/2013/17 
18.   Muzyka Klasy VI  "Malowane muzyką".  Program nauczania muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor programu: P. Piątek. Wydawnictwo: Nowa Era. Nr dopuszczenia: DKW-4014-15/00 D. Krzyśków  SP3/2012/2013/18 
 19.  Zajęcia techniczne Klasy IV  "Ciekawi świata".  Program nauczania zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Część komunikacyjna. Autor programu: I. Kamińska. Wydawnictwo: OPERON. MEN 601/2/2012   J. Zaborowska SP3/2013/2014/3 
 20.  Zajęcia techniczne  Klasy V-VI "Jak to działa" Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor programu: L. Łabecki. Wydawnictwo: Nowa Era   J. Zaborowska SP3/2012/2013/19 
 21.  Wychowanie do życia w rodzinie  Klasy V-VI Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej. T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk. Wydawnictwo: Rubikon. Nr dopuszczenia: DKW-4014-253A/99 I. Kocoń-Śmich  SP3/2012/2013/21 
 22.  Zajęcia komputerowe Klasy IV-VI  "Lubię to".  Program nauczania zajęć komputerowych w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor programu: M. Kęska. Wydawnictwo: Nowa Era T. Mandrysz  SP3/2012/2013/22 
 23.  Informatyka Klasy VI  Program nauczania ogólnego z informatyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej pt: "Informatyka 2000". Autorzy programu: J. Białowąs, K. Chmielewska, A. Drogowska, E. Figielska-Pezda, M. Mordak. Wydawnictwo: Czarny Kruk. Nr dopuszczenia: DKW-4014-56/99 T. Mandrysz  SP3/2012/2013/23 
 24.  Religia katolicka Klasy IV-V  "Poznaję Boga i w Niego wierzę". Program nauczania religii katolickiej w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Autor programu: Komisja Wychowania Katolickiego KEP z dnia 09.06.2010 r.  Nr dopuszczenia: AZ-2-01/10

 A. Klose-Haratyk

B. Chudzik

SP3/2013/2014/4 
 25.  Religia katolicka   "W przyjaźni z Bogiem". Program nauczania religii w klasach IV-VI szkoły podstawowej - pod kierunkiem Z. Marka SJ. Wydawnictwo: WAM Kraków. Nr dopuszczenia: AZ-2-01-1  

A. Klose-Haratyk

B. Chudzik 

SP3/2012/2013/24 
 26.  Wychowanie fizyczne Klasy IV-V  Autorski program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Autor programu: M. Witkowska 

P. Brachmański 

A. Stedin

SP3/2012/2013/26 
 27.  Wychowanie fizyczne Klasy VI  Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Autor programu: A. Romantowska. Wydawnictwo: Korepetytor. Nr dopuszczenia: DKW-4014-68/99  P. Brachmański  SP3/2012/2013/25 
 28.  Zajęcia logopedyczne Klasy I (dzieci z wadami wymowy)  Program logopedyczny wyrównujący szanse uczniów klas pierwszych z wadami wymowy  A. Orszulik  SP3/2012/2013/27 
 29.  Innowacja - język angielski Klasa IV b  "Kim są Brytyjczycy"  M. Staszek  SP3/2013/2014/5 
 30  Zajęcia wyrównawcze - matematyka Klasy IV-VI  "Nauka poprzez zabawę" - program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV,V.  B. Pyrk  SP3/2013/2014/6 
Rok szkolny 2013/2014
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo