„Nie pal przy mnie proszę”.

Uczniowie klas pierwszych zostali objęci profilaktycznym programem edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie proszę”. Program ten jest koordynowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śl.
         Rodzice uczniów zostali zapoznani z programem i wyrazili zgodę na jego przeprowadzenie w szkole.
         Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców, ale będąc już uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie. Poznaje nowe normy obowiązujące w grupie. Obserwują zachowania innych. Dziecko w klasie pierwszej jeszcze nie sięga po papierosa, ale może się utwierdzić w przekonaniu, że palenie świadczy o dorosłości. Wzmacnia się więc pierwsza faza uzależnienia- przygotowania.
         Według danych szacunkowych około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne. Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą.
         Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
1.     Co to jest zdrowie?
2.     Od czego zależy nasze zdrowie?
3.     Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
4.     Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
5.     Nie pal przy mnie proszę!
Cele zajęć:
- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
- kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
- uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Zajęcia przeprowadzają pedagog szkolny oraz pielęgniarka.
 

   
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo