Zebranie Rady Rodziców 17.09.2012 r.

Zebranie Rady Rodziców

W poniedziałek 17 września 2012 roku odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich „trójek klasowych” oraz Dyrekcja szkoły.

Wybrano nowy skład zarządu Rady Rodziców:

·        Przewodnicząca RR -       Anna Prudel

·        Zastępca -                           Ewa Świątkowska – Stec

·        Skarbnik -                            Weronika Mika

·        Sekretarz -                          Agnieszka Szymik

·        Komisja rewizyjna-          Magdalena Kubica, Alina Wierzbicka

 

Podczas zebrania:

·         omówiono i zatwierdzono szkolny plan profilaktyki i plan wychowawczy

·         przyznano dofinansowanie do zakupu 10 antyram, przeznaczonych na prezentację fotografii obrazujących historię szkoły

·         przeanalizowano program festynu, zaplanowanego na 29 września  z okazji 85-lecia budynku szkoły

·         omówiono formę obchodów tegorocznego Dnia Eduk. Narodowej

·         ustalono, iż informacje o tematyce spotkań RR i zaplanowane działania będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły

·         dyskutowano na temat możliwości podejmowania inicjatyw przez RR

Kolejne spotkanie Rady Rodziców wyznaczono na 15 października 2012 roku.

                                                                                                                                             Anna K.

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo