Zebranie Rady Rodziców 25.02.2013

 Dnia 25 lutego 2013 roku odbyło się kolejne spotkanie Rady Rodziców i Dyrekcji naszej szkoły. Podsumowano pracę RR w I semestrze i przeanalizowano podejmowane działania. Szczególną uwagę poświęcono zabawie karnawałowej, którą RR zorganizowała 9 lutego w Restauracji "Magnolia". Dochód z imprezy wyniósł 3 500, 00 zł.  Zgodnie z wcześniejszymi założeniami rodziców  zostanie on w całości przeznaczony na potrzeby uczniów np. zakup sprzętu sportowego, multimedialnego,  nagród dla uczestników konkursów czy dofinansowanie do wyjazdów dzieci, będących  w wyjątkowo  trudnej sytuacji materialnej.  Wszystkie zakupy odbędą się w porozumieniu z pracownikami szkoły.
                 Rada Rodziców pragnie gorąco podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie, przyczynili się do jej zorganizowania i zgromadzenia tak znacznej kwoty pieniężnej. Informacje o jej przeznaczeniu znajdą sie w kolejnych notatkach z zebrań RR. Następne spotkanie członków RR odbędzie się w poniedziałek  8 kwietnia o godz. 17.00.
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo