Zebranie Rady Rodziców 8.04.13r.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele „trójek” klasowych.

Podczas spotkania omówiono możliwości częściowego lub pełnego finansowania ze środków RR różnych potrzeb uczniów:

  • dojazdy uczniów z opiekunami na konkursy

  • zakup pomocy dydaktycznych

  • finansowanie nagród dla uczestników konkursów organizowanych w szkole

  • wspieranie finansowe uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej

Szczegółowo określono formę przekazywania na te cele środków z funduszy RR oraz kwestię prowadzenia w tym zakresie dokumentacji. Wstępnie zaplanowano wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wymienionych wyżej potrzeb.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w świetlicy szkolnej dnia 13 maja 2013 roku o g. 17.00.

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo