4. Powstają już mury

SALA GIMNASTYCZNA

SZATNIE I ZAPLECZE SANITARNE

ZAPLECZE SANITARNE

STOŁÓWKA I KUCHNIA

TAM BĘDZIE PRZEDSZKOLE

24.02.2014

24.02.2014

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale