Obiady

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Radlinie informuje, że należność za obiady za cały miesiąc należy wpłacać przelewem na numer rachunku:
65 8470 0001 2029 0042 2756 0005
do 10-tego każdego miesiąca.
 

Uwaga! Ważna informacja!

Od miesiąca lutego zmieni się sposób płatności za wyżywienie. Za miesiąc luty kwota do zapłaty zostanie podana 28 lutego. Wpłatę za wyżywienie należy uiścić do 10-ego marca. W związku ze zmianą nie ma możliwości późniejszej wpłaty. W razie braku wpłaty w terminie dziecko zostaje wypisane ze stołówki szkolnej i nie otrzymuje posiłku.

Nieobecności uczniów proszę zgłaszać u intendenta PP nr 1 tel. 32 4567266

Wpłaty należy dokonywać w określonej wysokości, bez zaokrągleń. W treści przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki wpłata jest dokonana.

Jeżeli należność nie zostanie wpłacona w terminie dziecko nie otrzyma posiłku w następnych dniach.

Nieobecność dziecka w szkole rodzice zgłaszają pod numerem telefonu (32) 4567266. Odliczenia dokonywane będą od następnego dnia od dnia zgłoszenia. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności odliczenia nie będą dokonywane.
Koszt jednego obiadu dla dziecka wynosi 2,90 zł, dla nauczyciela 5,80 zł.
 

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo