Konkurs historyczny "odkrywamy średniowiecze".

Zachęcam wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie historycznym „Odkrywamy średniowiecze”.

TEMAT KONKURSU:        

Legenda o Władysławie Łokietku lub Kazimierzu Wielkim.

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać legendę opartą na faktach z panowania władców Polski - Władysława Łokietka lub Kazimierza Wielkiego.

Uczniowie w parach wykonują pracę literacko– historyczną składając się z 3 do 4 kartek A4 (strony tytułowej i 2 do 3 stron treści); kartki należy zapełnić tylko z jednej strony.    

Strona tytułowa ma zawierać: tytuł legendy, imię i nazwisko autorów, adres i nazwę szkoły, e-mail szkoły, imię i nazwisko nauczyciela).

Tekst można wzbogacić materiałem ikonograficznym (zdjęcia, reprodukcje, samodzielnie wykonane ilustracje, elementy dekoracyjne charakterystyczne dla średniowiecza).

TERMIN ODDANIA PRAC: 2 listopada 2015

Prace zbiera p. Aleksandra Surma

 

Szczegółowy regulamin III interdyscyplinarnego konkursu „Odkrywamy średniowiecze” znajdziecie na stronie:

http://parkminiatur.info/wp-content/uploads/2015/09/regulamin.pdf

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo