Rok szkolny 2016/2017

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

Przewodnicząca – Katarzyna Szmuk
Zastępca Przewodniczącej – Magdalena Karnowka
Skarbnik – Izabela Szatanik
Sekretarz – Joanna Szolc
Komisja Skrutacyjna – Dorota Tąta , Izabela Wystyrk

I Justyna Orłowska
II A Magdalena Karnowka
II B Izabela Szatanik
II C Ewelina Francuz
II D Agnieszka Józefczyk-Gacka
III A Aleksandra Gwoździk
III B Joanna Szolc
III C Alicja Raczyńska
IV A Sylwia Miler
IV B Katarzyna Szmuk
V A Grzegorz Demel
V B Izabela Wystyrk
VI A Sylwia Jeszka
VI B Dorota Tąta
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo