Rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców gromadzi fundusze wspierając działania edukacyjno - wychowawcze

naszej szkoły.

Zebrane pieniądze, po konsultacjach z rodzicami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły

przeznacza na:

- nagrody dla uczniów za osiągnięcia i aktywności

- organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

- zakup pomocy dydaktycznych

- doposażanie szkoły

- uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej

- dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji materialnej

- realizowanie projektów uczniowskich

Potrzeby szkoły są duże a środki finansowe ograniczone.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE

wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły w sugerowanej kwocie 80 zł.

Każdego roku można zadeklarować wysokość wpłaty.

Każda wpłacona kwota będzie mile widziana.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Składki można wpłacać :

bezpośrednio do skarbników klasowych

lub wpłacając na konto bankowe Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy 08 8468 0000 0010 0050 4058 0001

w tytule wpłaty proszę koniecznie dopisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

Pozdrawiam, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

Katarzyna Szmuk - Przewodnicząca Rady Rodzi

 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Na stronę Szkoły Podstawowej nr 3 zaglądam:

Codziennie
Co kilka dni
Raz na kilka tygodni
Prawie wcale

 
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo