Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2023/2024

“Enjoy English”

Innowacja w klasie VIII  przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - p. M. Staszek

4 X Z - ZROZUM, ZAPAMIĘTAJ, ZASTOSUJ, ZDAJ; PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU

Innowacja w klasie VIII

Rok szkolny 2021/2022

ENJOY ENGLISH 

klasa VIII c  - p. M. Staszek

Ułamki w praktyce

klasa Va - p. D. Stabik-Szendzielorz

Gram, więc myślę

klasa VI - p. B. Pyrk

 4xZ - zrozum, zapamiętaj, zastosuj, zdaj. Przygotowanie do egzaminu

klasa VIIIb i VIIIc - p. B. Pyrk

SAMI CZYTAMY ,INFORMACJE ZDOBYWAMY

klasa IIIa i IIIb - p. B. Brodniak, p. E.Bednarek

Łamigłówki mądrej główki

klasa IIa i IIb - p. K. Procajło, p. B. Malina

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. angielskiego

klasy VIIIab - p. I. Groborz

Okaż kulturę - chroń naturę!

p. E. Szurchaj

Adresatami innowacji są uczniowie klasy piątej. Czas realizacji innowacji obejmuje 10 miesięcy, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.  Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć obowiązkowych Klubu Młodego Ekologa, w formie zajęć warsztatowych, raz w tygodniu.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska z wykorzystaniem metod badawczych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zaangażowania się w działania proekologiczne oraz brania odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego.

Rok szkolny 2020/2021

Matematyka na co dzień 

klasa V - p. B. Pyrk

Matematyka jest wszędzie

klasy IIa i II b - p. E.Bednarek , p. B.Brodniak

 Podczas zajęć dzieci przekonają się, że matematyka ukryta jest w zabawach, grach, zagadkach, w kuchni i na wycieczce. Będziemy rozwijać logiczne myślenie oraz doskonalić umiejętności rozwiazywanie nietypowych zadań.

 

Rok szkolny 2019/2020

MYŚLĘ, GŁÓWKUJĘ, ZADANIA ROZWIĄZUJĘ

Klasy II a, II b, II c – p. Elwira Weber-Mika, p. Joanna Han, p. Sylwia Styrnol-Cieślik.

 

MANDALE - MAGICZNE KOŁA

Klasy I a, I b – p. Ewelina Bednarek, p. Bożena Brodniak.

 

3 X Z - ZROZUM, ZAPAMIĘTAJ, ZASTOSUJ

 Klasy VII a, VII b – p. Beata Pyrk, p. Sabina Mosz.

 

 X Z - ZROZUM, ZAPAMIĘTAJ, ZASTOSUJ, ZDAJ - REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY


Klasy VIII a, VIII b  – p. Elwira Menżyk, p. Beata Pyrk.

 

Klasy pierwsze (1A,1B) - innowacja pedagogiczna - Mandale-magiczne koła -  2019/2020
mgr Ewelina Bednarek, mgr Bożena Brodniak

Praca z mandalą wywiera korzystny wpływ na kształcenie uczniów już od pierwszego etapu nauczania. Pobudza i rozwija twórcze myślenie, które jest podstawą kreatywnej edukacji. Technika mandali uspokaja i wycisza dzieci nadpobudliwe psychoruchowo ,ułatwia koncentrację, prowadzi do wytrwałości i konsekwencji w działaniu, pobudza do aktywności uczniów nieśmiałych i biernych. Dzięki zajęciom z mandalami kształcimy zdolności manualne oraz ćwiczymy motorykę dłoni. Mandale to forma zabawy oraz ćwiczeń relaksujących i odprężających.

Koszty  innowacji i źródła finansowania-zasoby własne, wsparcie rodziców.

 

KINOSZKOŁA Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej

W ramach koła filmowego uczniowie klas piątych przystąpili do programu KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej. Raz w miesiącu wyjeżdżają do kina Feniks w Rydułtowach na warsztaty profilaktyczno-społeczne oraz projekcję filmu. Ich celem jest:

- kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
- wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.

LUDZIE LISTY PISZĄ...

Nawiązanie współpracy ze szkołą w Edynburgu -ST Augustines RC High School - w ramach projektu Ludzie listy piszą...

Cele:
-Kształtowanie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi;
-Kultywowanie tradycji epistolograficznej;

-Kształtowanie umiejętności pisania poprawnego pod względem ortograficznymi interpunkcyjnym;
-Szlifowanie języka angielskiego;

-Rozwijanie kreatywnego myślenia;

-Wymiana doświadczeń;

-Zawieranie nowych znajomości.

 

Innowacja pt. Maraton polsko-angielski adresowana była do wszystkich uczniów klas ósmych z naszej szkoły. Jej główny cel, to pomoc uczniom w osiągnięciu jak najlepszych wyników w nadchodzącym egzaminie ósmoklasisty. Na zajęciach dodatkowych utrwalano, powtarzano wiedzę i doskonalono umiejętności z j.polskiego i j.angielskiego. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania próbnych testów z obu przedmiotów.
Zajęcia miały charakter wolontariatu.

Realizowane były przez: p.Marię Jolantę Praszelik i p.Izabelę Groborz

Zdrowo jem więcej wiem -  ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas młodszych. Celem działań zaplanowanych na 4 etapy jest wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych u uczniów (uczestniczyły klasy IIa, IIb, IIIa).


Śniadanie daje moc - ogólnopolski projekt edukacyjny połączony z Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania ( obchodzony 8.XI). Celem projektu jest poznanie przez uczniów 12 zasad zdrowego żywienia oraz zwrócenie uwagi na rolę śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia ( uczestniczyły wszystkie klasy  edukacji wczesnoszkolnej).

 

Projekty: KME działać chce!

Celem projektu jest przygotowanie młodych radlinian do życia w zgodzie z naturą w społeczeństwie jutra.

Zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony zwierzą oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Radlina.

Źródło finansowania: UM Radlin, kwota: 15000zł

Projekt: Nasza arto-strefa

     Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości, podniesienie szans na samodzielność w realizacji własnych celów życiowych poprzez przez wspólne wielokierunkowe działania zmierzające do powstania w naszej szkole  Arto-strefy oraz wydania poradnika antystresowicza i zorganizowania imprezy inauguracyjnej związanej z otwarciem Arto-strefy.

Grant otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w wysokości 40000 zł, w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2018-Ogólnopolski Konkurs Grantowy. Całkowity koszt projektu to 64768 zł.

W klasach drugich innowacja: Myślę, główkuję, zadania rozwiązuję część 2.
Rodzaj innowacji: metodyczna. Nie wymagała dodatkowych środków finansowych.

Ideą  innowacji było wdrażanie  uczniów do umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania oraz doskonalenie sprawności manualnej. Ponadto były rozwijane kompetencje takie jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
Celem  zajęć było wdrażanie  u uczniów umiejętności logicznego myślenia oraz wykorzystanie  tej umiejętności w praktyce.

Innowacja pedagogiczna HIGH 5 - innowacja programowo-metodyczna. Rok szkolny 2019/2020.               
Podstawą do napisania innowacji stała się chęć rozwijania w uczniach tolerancji, otwartości i chęci do rozmowy w języku angielskim. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat geografii, historii, tradycji Wielkiej Brytanii oraz życia rówieśników. Innowacja ta ma na celu rozwijanie w uczniach otwartości i ciekawości świata. Ma inspirować i motywować do nauki języka angielskiego. Nie wymaga środków finansowych.

Innowacja pedagogiczna Kim są Brytyjczycy - innowacja programowo-metodyczna. Rok szkolny 2018/2019.

Przekazane na zajęciach zagadnienia kształtują w uczniu pewien obraz życia w krajach anglojęzycznych i zmniejszą szok kulturowy, na który mógłby być narażony w chwili kontaktu z obcą mu kulturą. Uczniowie wzbogacają słownictwo pomocne w zdobywaniu i udzielaniu informacji w typowych sytuacjach życia codziennego, inicjowaniu rozmowy i wypowiadaniu się na temat rodziny, otoczenia, zainteresowań, ciekawostek oraz podtrzymywaniu prostej rozmowy. Umiejętność komunikowania się w języku obcym jest niezmiernie ważna, a więc uczeń tworzy wypowiedzi, w których opisuje ludzi, miejsca, zainteresowania i uczucia. Nie wymagała środków finansowych.

 „Matematyka na co dzień”

Innowacja realizowana w klasie piątej. Zajęcia miły na celu  zaciekawienie uczniów, pobudzenie ich kreatywności i twórczego myślenia. Innowacja uświadomiła uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się  z różnorodnymi, dodatkowymi zadaniami  i problemami wykorzystującymi wiedzę w sytuacjach praktycznych.

„3 x Z – zrozum, zapamiętaj, zastosuj”

Innowacja realizowana w klasie siódmej. Głównym celem innowacji jest wyrównanie różnic programowych pomiędzy podstawami programowymi z 2012 r. i 2017 r.. Innowacja ta ma też na celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego, pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności stosowania jej w zadaniach egzaminacyjnych ze szczególnym naciskiem na utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki, uporządkowanie i utrwalenie wiadomości z geometrii, arytmetyki i algebry.

 „4 x Z – zrozum, zapamiętaj, zastosuj, zdaj; repetytorium ósmoklasisty”

Innowacja realizowana w klasie ósmej. Celem innowacji jest przygotowanie uczniów do egzaminu przez:

  • przypomnienie i utrwalenie materiału szkolnego,
  • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi,
  • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu,
  • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu,
  • wzmocnienie pewności siebie,
  • rozwój umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania.

 

 „Lepsza Szkoła”

Projekt autorstwa Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. W projekcie biorą uczniowie klas czwartych i siódmych, oraz ósmych. Klasy czarta oraz siódma piszą w ciągu roku szkolnego trzy testy diagnozujące: diagnoza na „wejściu”, badanie wyników nauczania po pierwszym półroczu, badanie wyników nauczania na koniec roku. Wszystkie wyniki zostają wprowadzone na stronę Lepszej Szkoły, co pozwala na porównanie osiągnięć naszych uczniów uczniami z całej Polski.

Natomiast klasy ósme pisały próbny egzamin z matematyki przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Wyniki tego egzaminu również zostały wprowadzone na stronę Lepszej Szkoły, co pozwoliło na pobranie szczegółowych raportów osiągnięć uczniów.

 

Witam, w roku 2019 od września do listopada prowadziłam Archi-Przygody, od września 2019 r. we współpracy z p. Procjało oraz p. Maliną prowadzimy innowację Łamigłówki mądrej główki, natomiast w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 realizowaliśmy innowację W świecie baśni.

ARCHI-PRZYGODY to ogólnopolski program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Innowacja Łamigłówki mądrej główki - Skierowana dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej.
Jest to propozycja rozszerzenia oferty edukacyjnej w szkole, wyjścia naprzeciw
zainteresowaniom uczniów, a tym samym wzbogacenia wiedzy i umiejętności.

Innowacja W świecie baśni - Innowacja W świecie baśni powstała dzięki przemyśleniom na temat rozwoju czytelnictwa. Z własnych obserwacji wynika, iż dzieci w klasach młodszych chętnie słuchają, gdy ktoś czyta lub opowiada bajkę. Uważam, że zainteresowanie czytelnictwem należy rozwijać a przede wszystkim motywować. Innowacja pozwoli uczniom przenieść się na chwilę w świat wyobraźni, będący dzisiaj alternatywą dla świata wirtualnego.

 

Rok szkolny 2018/2019

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Programem  objęci są uczniowie wszystkich klas IV.

Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
  • zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

„Trzymaj formę!” Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj Formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Programem są objęci uczniowie klas IV- VIII.

Zachowaj Trzeźwy Umysł – realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Projekt organizują: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych, jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W programie biorą udział uczniowie klas II do VII.

Projekt „EKO- LOGICZNIE”

Realizowany w ramach zadania publicznego "ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego". Projekt sfinansowany był przez Urząd Miasta Radlin (dotacja 15000zł - UM, 3380zł- wkład własny), realizatorem projektu było Stowarzyszenie SZOK. Partnerzy: Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 1, Przedszkole Nr 1, Dom Kultury.

W ramach projektu ”Eko-logicznie” kształtowaliśmy postawy proekologiczne wśród uczniów szkół podstawowych i przedszkoli działających na terenie Miasta Radlin. Uczyliśmy świadomego podejmowania trafnych decyzji i brania odpowiedzialności za stan środowiska, w którym żyjemy. Poprzez podjęte działania popularyzowaliśmy zachowania proekologiczne i działaliśmy na rzecz poprawy bioróżnorodności oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty pszczelarskie w Chacie Chlebowej, w Górkach Małych, budowa domków dla owadów, warsztaty gastronomiczno- kosmetyczne, zaprojektowanie i wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr3. W Domu Kultury odbyły się warsztaty i wernisaż eko-prac plastycznych „Pożyteczny przyjaciel”. Przygotowaliśmy ulotki informacyjne o szkodliwości chemii w ogrodzie i alternatywnych formach ochrony roślin dla radlińskich działkowców i miłośników ogrodów. Zaplanowane działania odbywały się na terenie szkół i przedszkoli, w Domu Kultury, na terenie miasta oraz w Chacie Chlebowej w Górkach Małych,  trwały od 01.02.2018 do 30.06.2018.

 Projekt „EKO- logiczni”

Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego  i odpowiedzialnego życia w zgodzie z naturą w społeczeństwie jutra. Zwiększenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony zwierząt, podniesienie świadomości ekologicznej Radlinian poprzez wielokierunkowe działania z zakresu ekologii prowadzone przez grupę 16 młodych dla młodszych i starszych mieszkańców, od 01.11.2018 do 31.03.2019., zmierzające do zorganizowania przez młodych eko-geocachingu dla społeczności lokalnej.

W ramach projektu młodzi założyli miniogródek dendrologiczny przy SP3. Zespół informatyczny zaprojektował koszulki, ulotki, plakaty, baner reklamowy. Wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w Rezerwacie „Łężczok” i na Wydziale Inżynierii Politechniki Śląskiej. Zorganizowali w SP3 Dzień Eko- odkrywcy oraz 27.03.2019 zorganizują "Ekogeocaching" dla swoich kolegów.

Konkurs Ekologiczny Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony jest przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży sfinansowany z darowizny S.C. Johnson. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Kwota dotacji: 7000zł. Liczba uczestników: 60

Projekt „NASZA ARTO-STREFA”

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości, podniesienie szans na samodzielność w realizacji własnych celów życiowych poprzez przez wspólne wielokierunkowe działania zmierzające do powstania w naszej szkole „ Arto-strefy” oraz wydania poradnika antystresowicza i zorganizowania imprezy inauguracyjnej związanej z otwarciem Arto-strefy. Głównym tematem projektu jest relaks w różnych aspektach. Realizujemy go we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych, dzięki dotacji od Polskiej Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego „Równać szanse 2018”.G wynosi 40000 zł.  Czas realizacji: 01.09.2018- 30.11.2019.

Innowacja pedagogiczna „Z Ekologią na Ty” dla Klubu Młodego Odkrywcy działającego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Radlinie

Termin realizacji: od 04.10.2018 do 22.06.2019

Adresatami innowacji są uczniowie klasy siódmej i ósmej.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć obowiązkowych Klubu Młodego Odkrywcy, w formie zajęć warsztatowych,

raz w tygodniu. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska  z wykorzystaniem metod badawczych.  Ma ona zachęcać

 i motywować uczniów do zaangażowania się w działania proekologiczne oraz brania odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego.

 

Innowacje: Gram, więc myślę

Innowacja Gram, więc myślę miała na celu rozwijanie umiejętności  i zainteresowań matematycznych uczniów,  z wykorzystaniem gier logicznych. Na zajęciach korzystaliśmy głównie z gier matematycznych ( gier dostosowanych do każdego przerabianego działu ) oraz gier planszowych, łamigłówek, rebusów które dają możliwość rozwiązywania problemów matematycznych w sposób przystępny dla każdego ucznia. W ten sposób uczniowie nie tylko utrwalali wiedzę, ale również ją poszerzali. Zajęcia były prowadzone w klasie Va w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez p. Beatę Pyrk w terminie od września 2017 r. do czerwca 2018r.

Matematyka na co dzień

Zajęcia mają  zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Innowacja uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się  z różnorodnymi, dodatkowymi zadaniami  i problemami wykorzystującymi wiedzę w sytuacjach praktycznych, przy omawianiu poszczególnych haseł programowych. Innowacja prowadzona w klasach piątych w wymiarze 1 godziny tygodniowo przez p. Beatę Pyrk i p. Elwirę Menżyk. Zajęcia odbywają się od września 2018 r. do czerwca 2019 r.


Projekt: Lepsza Szkoła

Projekt Lepsza Szkoła to ogólnopolski program badający kompetencje matematyczne uczniów. Uczniowie naszej szkoły, wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów w całej Polsce, rozwiązują standaryzowane testy na wejście, w połowie i na końcu roku szkolnego. Po każdym teście nauczyciel ma możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami szkoły, województwa i całej Polski. Projekt nie wymaga finansowania.

Od września 2018 r. - Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego Kim są Brytyjczycy? w klasach szóstych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych prowadzonych w języku angielskim, celem zajęć było poznanie kultury Brytyjczyków.

 

Innowacja MOJA MAŁA OJCZYZNA  w kl. III c, kl. III d  oraz kl. II a. Autorkami innowacji były: mgr Ewelina Bednarek, mgr Sylwia Styrnol - Cieślik, mgr Elwira Weber – Mika

Ideą innowacji było zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami, związanymi z ich regionem, aby wdrożyć młode pokolenie do okazywania miłości i szacunku do dziedzictwa kulturowego, a także rozwinąć ich zainteresowania. Celem zajęć było przybliżenie uczniom regionu, w którym mieszkają. Odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia i wyjazdy do miejsc, związanych z historią naszego regionu.  Dzięki tym zajęciom uczniowie nie tylko poznawali, ale i jednocześnie uczyli się szanować tradycje, zwyczaje, gwarę oraz dostrzegać przynależność regionalną i kulturową.

Innowacja nie wymagała dodatkowych środków finansowych. 

Innowacja MYŚLĘ, GŁÓWKUJĘ, ZADANIA ROZWIĄZUJĘ

Innowacją są objęci uczniowie z klas pierwszych. Autorkami innowacji są: mgr Joanna Han, mgr Sylwia Styrnol - Cieślik, mgr Elwira Weber - Mika.

Ideą innowacji jest wdrażanie uczniów do umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania, wnioskowania oraz doskonalenie sprawności manualnej. Ponadto będą rozwijane kompetencje takie jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Celem zajęć jest wdrażanie u uczniów umiejętności logicznego myślenia oraz wykorzystania tej umiejętności w praktyce. Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowych. 

PROGRAM EDUKACYJNY – MEGAMISJA

Od 1 września 2018 roku w świetlicy szkolnej realizowany jest program edukacyjny MegaMisja. Koordynatorem jest Joanna Zaborowska.

Dzięki technologiom dzieci mogą uczyć się wielu nowych rzeczy, poznawać świat, rozwijać pasje. Często bardzo sprawnie posługują się tabletem, smartfonem i innymi sprzętami, ale techniczne umiejętności nie wystarczą, by bezpiecznie korzystać z internetu.

MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Realizowany jest w ramach zajęć na świetlicy szkolnej. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-10 lat. Celem programu jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów.  MegaMisja daje solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

Aby dostosować się do potrzeb dzieci, wyzwania oparte są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają się w niej animowani bohaterowie, którzy mają mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym wynalazkiem. Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji i zdobywają punkty, aby móc wymieniać je na nagrody pomocne w realizacji zajęć: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, pomoce edukacyjne, które wzbogacą wyposażenie placówki.

Przy realizacji wyzwań uczą się, jakie treści można publikować w internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy. W MegaMisji stawiamy na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję w trakcie zajęć i zabawę, która przyspieszy nabywanie cyfrowych kompetencji.

Honorowym ambasadorem programu Grzegorz Kasdepke – autor bestsellerowych książek dla dzieci.

ARCHI-PRZYGODY

Koordynator: Joanna Bizoń, czas realizacji: od września do października 2018 r.


ARCHI-PRZYGODY -to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia. Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.

Śniadanie daje moc!

Udział uczniów klas I - III w IV edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Śniadanie daje moc (7.XI w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania). Dzieci z klas młodszych dołączyły do 7 tys. szkół, w których uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami przygotowali i wspólnie zjedli drugie śniadanie.

Poprzez udział w projekcie przypominamy o roli drugiego śniadania oraz kształtujemy zdrowe nawyki żywieniowe. Projekt przyczynił się również do zwiększenia zaangażowania rodziców w żywienie dzieci.

 

MYŚLĘ, GŁÓWKUJĘ, ZADANIA ROZWIĄZUJĘ

Klasy Ia, Ib, Ic – p. Elwira Weber-Mika

Innowacją będą objęci uczniowie klas pierwszych. Ideą innowacji będzie wdrażanie uczniów do umiejętności logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, doskonalenie sprawności manualnej. Będą to zajęcia dodatkowe. Wiadomości oraz umiejętności będą wprowadzane poprzez gry, zabawy, co uatrakcyjni realizację tych zajęć. Powyższe zajęcia pozwolą rozwijać zainteresowania i pobudzać do aktywnej pracy.

 

Z EKOLOGIĄ NA TY

Klasa VIII b – p. Ewa Szurchaj

Adresatami innowacji są uczniowie klasy ósmej. Czas realizacji innowacji obejmuje 8-10 miesięcy, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach dodatkowych zajęć obowiązkowych Klubu Młodego Odkrywcy, w formie zajęć warsztatowych, raz w tygodniu. Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei ochrony środowiska z wykorzystaniem metod badawczych.  Ma ona zachęcać i motywować uczniów do zaangażowania się w działania proekologiczne oraz brania odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego.

 

KIM SĄ BRYTYJCZYCY?

Klasa VI a, VI b – p. Michalina Staszek

Istnieje wiele stereotypów dotyczących typowego Brytyjczyka, a tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak typowy Brytyjczyk i niewielu ludzi tak naprawdę odpowiada jakiemukolwiek stereotypowi. Populacja Wielkiej Brytanii składa się z Anglików, Szkotów, Walijczyków, Irlandczyków oraz różnych mniejszości narodowych. Zatem należałoby zgłębić wiedzę uczniów nie tylko na temat samej populacji Wielkiej Brytanii, a również wiedzy na temat wszystkich pozostałych aspektów składających się na życie typowego mieszkańca Wielkiej Brytanii. Na zajęciach będą realizowane między innymi następujące treści dotyczące Wielkiej Brytanii:  położenie geograficzne, klimat, wybrane treści dotyczące historii, rodzina królewska, stolice i główne atrakcje turystyczne, patroni stolic i symbole, zabytki, jedzenie, tradycje, typowe domy, kalendarz uroczystości i świąt, szkolnictwo, sławne postaci, wybrane dzieła literackie, kino, muzyka, kraje anglojęzyczne, ciekawostki.

 

 

MATEMATYKA NA CO DZIEŃ

Klasa V a, V b, V c – p. Beata Pyrk, p. Elwira Menżyk

Zajęcia mają  zaciekawić uczniów, pobudzić ich kreatywność i twórcze myślenie. Innowacja uświadomi uczniom, że matematyka jest użyteczna i bardzo pomaga w rozwiązywaniu różnych problemów. Uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się  z różnorodnymi, dodatkowymi zadaniami  i problemami wykorzystującymi wiedzę w sytuacjach praktycznych, przy omawianiu poszczególnych haseł programowych.

 

 

Rok szkolny 2017/2018

MOJA MAŁA OJCZYZNA

Klasy: III c, III d, II - p. Elwira Weber - Mika, p. Sylwia Styrnol - Cieślik, p. Ewelina Bednarek.

GRAM, WIĘC MYŚLĘ

 Klasa V a - p. Beata Pyrk

Innowacja „Gram, więc myślę” ma na celu rozwijanie umiejętności  i zainteresowań matematycznych uczniów,  z wykorzystaniem gier logicznych. Na zajęciach będziemy korzystać głównie z gier matematycznych ( gier dostosowanych do każdego przerabianego działu ) oraz gier planszowych, łamigłówek, rebusów które dają możliwość rozwiązywania problemów matematycznych w sposób przystępny dla każdego ucznia. W ten sposób uczniowie nie tylko utrwalą wiedzę, ale również ją poszerzą. Zajęcia będą prowadzone w klasie Va przez p. Beatę Pyrk.

 

SŁOWIAŃSKIE KORZENIE W JĘZYKU I KULTURZE MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY

 Klasy VI a, VI b - p. Anna Kubica, p. Henryka Skowronek

 Innowacja pt. „Słowiańskie korzenie w języku i kulturze mojej Małej Ojczyzny” będzie prowadzona na lekcjach języka polskiego i podczas lekcji bibliotecznych w klasach szóstych.  Inspiracją do jej napisania stał się gród założony ponad tysiąc lat temu w pobliskiej Lubomi przez plemię słowiańskie Gołęszyczan. Dzięki takim śladom z przeszłości naszego regionu nauczanie języka polskiego zostanie wzbogacone o wyjaśnienie różnych współczesnych zagadnień językowych, szczególnie ortograficznych, i obyczajowych  wywodzących się z dawnej kultury słowiańskiej.

 Tematyka innowacji będzie realizowana przez Annę Kubicę i Henrykę Skowronek.

 

 

Data dodania: 2020-07-20 13:06:23
Data edycji: 2023-09-28 07:05:35
Ilość wyświetleń: 3357
Projekty Unijne

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej