Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

w tym miejscu przekazujemy Wam propozycje ubezpieczeń, które wpływają do sekretariatu szkoły. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku jest DOBROWOLNE.

 

  1. Na zebraniu Rady Rodziców ustalono, że ubezpieczenie jest kontynuacją ubiegłorocznego w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa SA i jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zakres ubezpieczenia  w ulotce w załączniku.                                                                                                                    Składkę w kwocie 65zł rodzice mogą wpłacać na konto Pośrednictwo Ubezpieczeniowe-Handlowe mBank 80 1140 2004 0000 3802 7499 3822  w tytule wpisać: imię i nazwisko oraz klasę ucznia. Oferta ubezpieczenia dla uczniów na podstawie oferty ubiegłorocznej. Plik z ofertą znajduje się w załączeniu.
  2. PROPOZYCJA PZU: Pod poniższym linkiem, każdy rodzic będzie w stanie sam zawrzeć taką polisę i od razu też ją opłacić. Polisy zawarte między 31.08 a 30.09 będą obowiązywały od 1 września, natomiast każda polisa zawarta po tym okresie będzie obowiązywała dnia następnego.

https://ubestrefa.pl/oferta/SP3RADL​ 

 

3.     PROPOZYCJA BEZPIECZNY.PL:  Poniżej przedstawiamy ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oferta dostępna wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/01844

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

Na portalu www.bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Co ważne, w ramach jednej polisy możecie ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu i na ekranie Państwa komputera.

ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2020, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA. OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

 

 

 

 

 

 

ROK 2021/22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Compensa SA zawarta od 

 od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022
Polisa Typ 184 nr 1064495

Ochrona ubezpieczeniowa 24h na dobę przez cały rok szkolny i wakacje.

Wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania a także koszty leczenia

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, a także w życiu prywatnym.

Wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu (w tym:

karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo,kung-fu, tai chi, aikido) również w pozaszkolnych klubach sportowych.

Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienie, ukąszenie, użądlenie, z kosztów operacji plastycznej oraz odbudowy zębów stałych.

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku oraz dokumentacji medycznej bez powoływania komisji lekarskiej.

W razie powstania szkody:

po zakończonym leczeniu proszę wypełnić formularz zgłoszenia szkody, zamieszczony na stronie

internetowej szkoły, do pobrania również na stronie www.compensa.pl lub do odbioru w sekretariacie Szkoły

– wypełniony formularz wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą zgłaszanej szkody proszę przesłać do

TU Compensa S.A.

- mailowo wysyłając dokumenty na adres: dokumenty@compensa.pl

- za pośrednictwem poczty na adres : TU Compensa SA 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

- osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY

- internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody - za pośrednictwem https://zgloszenie.compensa.pl/

- komplet dokumentów można również zostawić w sekretariacie szkoły skąd Agent Ubezpieczeniowy

odbierze je osobiście

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać:

● dzwoniąc na infolinię czynną 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00

Dla telefonów stacjonarnych: Dla telefonów komórkowych:

0 801 120 000 0 22 501 61 00

● W każdej terenowej placówce TU Compensa S.A.

● Dzwoniąc do przewodniczącej Rady Rodziców tel. 506 042 784

 Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Data dodania: 2020-07-20 12:49:08
Data edycji: 2021-09-29 17:08:15
Ilość wyświetleń: 1096
Projekty Unijne

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej