Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

w tym miejscu przekazujemy Wam propozycje ubezpieczeń, które wpływają do sekretariatu szkoły.

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwego wypadku nie jest obowiązkowe, jest to Państwa indywidualna sprawa.

Ogłoszenia zamieszczamy grzecznościowo.

  1. PROPOZYCJA PZU: Pod poniższym linkiem, każdy rodzic będzie w stanie sam zawrzeć taką polisę i od razu też ją opłacić. Polisy zawarte między 31.08 a 30.09 będą obowiązywały od 1 września, natomiast każda polisa zawarta po tym okresie będzie obowiązywała dnia następnego.

https://ubestrefa.pl/oferta/SP3RADL​ 

 

3.     PROPOZYCJA BEZPIECZNY.PL:  Poniżej przedstawiamy ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oferta dostępna wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/01844

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

Na portalu www.bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.

Co ważne, w ramach jednej polisy możecie ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu i na ekranie Państwa komputera.

ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2020, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W UBEZPIECZENIU DZIECKA. OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI.

 

 

 

 

 

 

ROK 2021/22

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Compensa SA zawarta od 

 od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022
Polisa Typ 184 nr 1064495

Ochrona ubezpieczeniowa 24h na dobę przez cały rok szkolny i wakacje.

Wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania a także koszty leczenia

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, a także w życiu prywatnym.

Wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu (w tym:

karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo,kung-fu, tai chi, aikido) również w pozaszkolnych klubach sportowych.

Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienie, ukąszenie, użądlenie, z kosztów operacji plastycznej oraz odbudowy zębów stałych.

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku oraz dokumentacji medycznej bez powoływania komisji lekarskiej.

W razie powstania szkody:

po zakończonym leczeniu proszę wypełnić formularz zgłoszenia szkody, zamieszczony na stronie

internetowej szkoły, do pobrania również na stronie www.compensa.pl lub do odbioru w sekretariacie Szkoły

– wypełniony formularz wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą zgłaszanej szkody proszę przesłać do

TU Compensa S.A.

- mailowo wysyłając dokumenty na adres: dokumenty@compensa.pl

- za pośrednictwem poczty na adres : TU Compensa SA 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

- osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY

- internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody - za pośrednictwem https://zgloszenie.compensa.pl/

- komplet dokumentów można również zostawić w sekretariacie szkoły skąd Agent Ubezpieczeniowy

odbierze je osobiście

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać:

● dzwoniąc na infolinię czynną 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00

Dla telefonów stacjonarnych: Dla telefonów komórkowych:

0 801 120 000 0 22 501 61 00

● W każdej terenowej placówce TU Compensa S.A.

● Dzwoniąc  tel. 506 042 784

 

 

Data dodania: 2020-07-20 12:49:08
Data edycji: 2022-07-09 20:25:05
Ilość wyświetleń: 1197
Projekty Unijne

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej