Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w Compensa SA zawarta od 01.09.2020 do 31.08.2021

TU Compensa SA polisa typ 184 nr 1013681.

Ochrona ubezpieczeniowa 24h na dobę przez cały rok szkolny i wakacje.

Wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku skutkującego uszkodzeniem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego.

Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania a także koszty leczenia

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie drogi do/z placówki oświatowej, podczas zajęć lekcyjnych, a także w życiu prywatnym.

Wypłata świadczenia za każdy nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie obejmuje również nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie uprawiania sportu (w tym:

karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo,kung-fu, tai chi, aikido) również w pozaszkolnych klubach sportowych.

Wypłata świadczenia w przypadku pogryzienie, ukąszenie, użądlenie, z kosztów operacji plastycznej oraz odbudowy zębów stałych.

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku oraz dokumentacji medycznej bez powoływania komisji lekarskiej.

W razie powstania szkody:

po zakończonym leczeniu proszę wypełnić formularz zgłoszenia szkody, zamieszczony na stronie

internetowej szkoły, do pobrania również na stronie www.compensa.pl lub do odbioru w sekretariacie Szkoły

– wypełniony formularz wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą zgłaszanej szkody proszę przesłać do

TU Compensa S.A.

- mailowo wysyłając dokumenty na adres: dokumenty@compensa.pl

- za pośrednictwem poczty na adres : TU Compensa SA 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162

- osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY

- internetowy Formularz Zgłoszenia Szkody - za pośrednictwem https://zgloszenie.compensa.pl/

- komplet dokumentów można również zostawić w sekretariacie szkoły skąd Agent Ubezpieczeniowy

odbierze je osobiście

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać:

● dzwoniąc na infolinię czynną 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00

Dla telefonów stacjonarnych: Dla telefonów komórkowych:

0 801 120 000 0 22 501 61 00

● W każdej terenowej placówce TU Compensa S.A.

● Dzwoniąc do przewodniczącej Rady Rodziców tel. 506 042 784

 Dokumenty dotyczące ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Data dodania: 2020-07-20 12:49:08
Data edycji: 2021-05-02 16:17:01
Ilość wyświetleń: 549
Projekty Unijne

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej